ಮುಚ್ಚಿ

ನೇಮಕಾತಿ

ನೇಮಕಾತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಫೈಲ್
ಅಂಗನವಾಡಿ ನೇಮಕಾತಿ 2018

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸು – ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕರು ನೇಮಕಾತಿ 2018 

01/08/2018 30/08/2018 ನೋಟ ()
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕಾತಿ 2018

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

30/07/2018 29/08/2018 ನೋಟ (408 KB)