ಮುಚ್ಚಿ

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ (ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ) ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ : 08/02/2022

ಎಂಜಿಎನ್‌ಆರ್‌ಇಜಿಎ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನ ವಿವರಗಳು
ವಿವರಣೆ ಲಿಂಕ್

 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ pdf (2 MB)

NEW ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು (ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ) pdf (2 MB)

NEW ಆಡಳಿತ ಸಹಾಯಕರು pdf (2 MB)

1: 5 ರ ಮೂಲ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ದಿನಾಂಕ : 12-01-2022 ಸಮಯ: 10:00AM

ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸೂಚನೆಗಳು:ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ (507 KB)

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು(TAA/TAH) (289 KB)

 

ಆಡಳಿತ ಸಹಾಯಕರು (AA) (266 KB)

1: 5 ರ ಮೂಲ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ದಿನಾಂಕ : 13-01-2022 ಸಮಯ: 10:00AM

ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸೂಚನೆಗಳು:ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ(633 KB)

Basic Information for PPT Presentation : ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ (pdf 1 MB)

NEWಜಿಲ್ಲಾ IEC ಸಂಯೋಜಕರು (DIEC) (263 KB)

 

 NEWತಾಲೂಕು IEC ಸಂಯೋಜಕರು (TIEC) (458 KB)

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನರೇಗ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ IEC ಸಂಯೋಜಕರು (DIEC), ತಾಲೂಕು IEC ಸಂಯೋಜಕರು (TIEC), ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು (TAA/TAH) ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸಹಾಯಕರು (AA) ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ONLINE ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ  ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
 

ಜಿಲ್ಲಾ IEC ಸಂಯೋಜಕರು (DIEC) (439 KB)

ತಾಲೂಕು IEC ಸಂಯೋಜಕರು (TIEC) (587 KB)

 ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು (TAA/TAH) (466 KB)

 ಆಡಳಿತ ಸಹಾಯಕರು (AA) (690KB)

 ಎಂಜಿಎನ್‌ಆರ್‌ಇಜಿಎ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ (online)

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕವು ಮುಗಿದಿದೆ

ಎಂಜಿಎನ್‌ಆರ್‌ಇಜಿಎ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ (763 KB)
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆರಂಭ ದಿನಾಂಕ / ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ 08-11-2021 / 18-11-2021          5:30 pm
ಎಂಜಿಎನ್‌ಆರ್‌ಇಜಿಎ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು / ಮುದ್ರಿಸಲು(ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:00 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5:30 ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ)
ಸಹಾಯವಾಣಿ email ID helpdeskzpckm[at]gmail[dot]com

ಭೇಟಿ ನೀಡಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ:

web counter