ಮುಚ್ಚಿ

ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ 2020 ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡುಲಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ : 07/04/2020

CKM VA

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರ ಹುದ್ದೆಯ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂಬಂಧ ಮಾಹಿತಿ ಸೂಚಿ 2019-20

ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್
ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿವರ ವಿವರ
1 ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ 2020 ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು  ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೂಡುಲಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ (07/04/2020) ಪ್ರಕಟಣೆ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ(pdf 32KB)
2 ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರ ಹುದ್ದೆಯ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ವಿಳಾಸ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ (ಆನ್ಲೈನ್)
3 ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರ ಹುದ್ದೆಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ(pdf 284 KB)

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ: ಪಾವತಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು 23/02/2020 ರಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು