ಮುಚ್ಚಿ

ಆಡಿಯೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಶ – ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿ

ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ