KARNATAKA SOUTH WEST GRADUATE'S AND TEACHER'S MLC ELECTION 2018

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಕಡೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯೆಂದು 1947 ರವರೆಗೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ನೈಋತ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶವೆಂದರೆ 'ಮಲ್ನಾಡ್', ಅಂದರೆ, ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ಭಾರೀ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶ..

ಪ್ರಮುಖ ಕೊಂಡಿಗಳು

ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದವರು:

Reference