ಮುಚ್ಚಿ

ಪುರಸಭೆಗಳು

ಟಿಎಂಸಿ ತರೀಕೆರೆ

ಟೌನ್ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ಬಿ ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ, ತರಿಕೇರೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, -577228 ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 08261- 222228
ಇಮೇಲ್ : tmctarikere[at]yahoo[dot]co[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08261-222233
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.tarikeretown.mrc.gov.in/

ಟಿಎಂಸಿ ಬೀರೂರು

ಟೌನ್ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ಬೀರೂರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ - 577116. ದೂರವಾಣಿ: 08267-255888, ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 08267-255749
ಇಮೇಲ್ : itstaff_ulb_birur[at]yahoo[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08267-255888
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.birurtown.mrc.gov.in/

ನಗರ ಪುರಸಭಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್

ಸಿಟಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ , ಡಿ.ಸಿ. ಕಚೇರಿ ಸಮೀಪ, ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು - 577101.ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 08262 234032
ಇಮೇಲ್ : itstaff_ulb_chickmagalur[at]yahoo[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08262234032
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.chickamagalurcity.mrc.gov.in

ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೊಪ್ಪ

ಬಳಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಾಲಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಕೊಪ್ಪ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ - 577126, ದೂರವಾಣಿ: 08265 221021, ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 08265 222181
ಇಮೇಲ್ : koppatown[at]yahoo[dot]co[dot]in
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.koppatown.mrc.gov.in/

ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ

ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ - 577134. ದೂರವಾಣಿ: 08266 220121, FAX: 08266- 220680
ಇಮೇಲ್ : nrptp[at]yahoo[dot]com
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.narasimharajapuratown.mrc.gov.in/

ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೂಡಿಗೆರೆ

ಕೆ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ಮೂಡಿಗೆರೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ - 577132.ದೂರವಾಣಿ: 08263 220257ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 08263 - 221357
ಇಮೇಲ್ : mudigeretp[at]yahoo[dot]in
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.mudigeretown.mrc.gov.in/

ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಶೃಂಗೇರಿ

ಐಡಿಎಸ್ಎಂಟಿ ಮಳಿಗೆ, ಕೆಇಬಿ ಮುಂಭಾಗ ,ಭಾರತಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಶೃಂಗೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ - 577139. ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 08265- 251630
ಇಮೇಲ್ : tpshringeri[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08265-250121
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.shringeritown.mrc.gov.in/