ಮುಚ್ಚಿ

ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಅರ್ಜಿ

ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣ ಆನ್ಲೈನ್ ​​ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್

ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣ ಆನ್ಲೈನ್ ​​ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು

ಸಿಟಿ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (ಸಿಎಂಸಿ)
ಸಿಎಂಸಿ ನ ಹೆಸರು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಯು ಆರ್ ಎಲ್
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸಿಎಂಸಿ ಸೈಟ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಟೌನ್ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (ಟಿಎಂಸಿ)
ಟಿಎಂಸಿ ನ ಹೆಸರು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಯು ಆರ್ ಎಲ್
ಬೀರೂರು ಟಿಎಂಸಿ ಸೈಟ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕಡೂರು ಟಿಎಂಸಿ ಸೈಟ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ತರಿಕರೆ ಟಿಎಂಸಿ ಸೈಟ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್

ಟಿಪಿ ಹೆಸರು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಯು ಆರ್ ಎಲ್
ಕೊಪ್ಪ ಟಿಪಿ ಸೈಟ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಮೂಡಿಗೆರೆ ಟಿಪಿ ಸೈಟ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ ಟಿಪಿ ಸೈಟ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಶೃಂಗೇರಿ ಟಿಪಿ ಸೈಟ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಭೇಟಿ: http://www.nadakacheri.karnataka.gov.in/

ನಾಡಕಚೇರಿ

ನಾಡಕಚೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ
ಸ್ಥಳ : ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ | ನಗರ : ಹೋಬಳಿವಾರು | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 577101
ದೂರವಾಣಿ : 08262-230401 | ಇಮೇಲ್ : deo[dot]cmagalur[at]gmail[dot]com