ಮುಚ್ಚಿ

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಫೈಲ್
ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಬೇರ್ ಪೂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಷೀಯನ್ (ಬಿ ಎಫ್ ಟಿ) ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ 18/06/2020 04/07/2020 ನೋಟ (754 KB)
ಮರಳು ವಿತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ

ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ: ಮರಳು ವಿತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ

10/02/2017 10/02/2018 ನೋಟ (27 KB) ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್-1 (269 KB)