ಮುಚ್ಚಿ

ಸ್ಥಳೀಯ

ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉತ್ಸವ 2020

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ : 30/01/2020

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ಮಲೆನಾಡು ಹಾಗೂ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶದ ಭೂ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಗಿರಿಸಾಲು, ಜಲಪಾತ, ಝರಿಧಾರೆಗಳು, ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ವನ್ಯ…

ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ