ಮುಚ್ಚಿ

ಮುಂಬರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉತ್ಸವ 2020

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ಮಲೆನಾಡು ಹಾಗೂ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶದ ಭೂ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಗಿರಿಸಾಲು, ಜಲಪಾತ, ಝರಿಧಾರೆಗಳು, ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ವನ್ಯ ನಂಕುಲಗಳ ಧಾಮವಾಗಿದ್ದು, ಪಂಚನದಿಗಳ ಉಗಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪುರಾಣ ಹಾಗೂ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದ್ದು,…

  • ಆರಂಭ: 28/02/2020
  • ಮುಕ್ತಾಯ: 01/03/2020

ಸ್ಥಳ: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು