ಮುಚ್ಚಿ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ( ಆರ್ಟಿಐ ) ಎನ್ನುವುದು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಹಕ್ಕಿನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ ಕಾಯಿದೆ, 2002 ಅನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಭಾರತದ ಸಂಸತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾಯಿದೆ. ಆಕ್ಟ್ ನ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ನಾಗರಿಕನು “ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ” (ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ “ರಾಜ್ಯದ ಉಪಕರಣ” ದಿಂದ) ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೋರಬಹುದು. ಆಕ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ತಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಸರಣ ಮತ್ತು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಭಾಗಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಕೋರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಟ ನೆರವು ಬೇಕು.

ಈ ಕಾನೂನನ್ನು 2005 ರ ಜೂನ್ 15 ರಂದು ಸಂಸತ್ತು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು ಮತ್ತು 2005 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12 ರಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿತು. ಪುಣೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಆರ್ಟಿಐ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಶಹೀದ್ ರಾಝಾ ಬರ್ನೆಯವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಲೇಖನ 370 ಬಗ್ಗೆ ದೆಹಲಿಯ ಮೊದಲ ಆರ್ಟಿಐ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರತಿದಿನ, 4800 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 17,500,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಮೊದಲ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯು ಅಧಿಕೃತ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ 1923 ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ವಿಶೇಷ ಕಾನೂನುಗಳಿಂದ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಐ ಕಾಯಿದೆ ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಹಕ್ಕು ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕರ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಯಾಗಿದೆ.

ಇಲಾಖೆ / ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು 4(1)(ಎ) 4(1)(ಬಿ)
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ 4(1)(ಎ)(1.2 MB) 4(1)(ಬಿ)(6 MB)
ಇಲಾಖೆ / ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು 4(1)(ಎ) 4(1)(ಬಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ (ZP) 4(1)(ಎ)(2.81 MB) 4(1)(ಬಿ)(410 KB)
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ (TP) 4(1)(ಬಿ)
ಇಲಾಖೆ / ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು 4(1)(ಎ) 4(1)(ಬಿ)
ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶು ವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 4(1)(A)(358 KB) 4(1)(B)(71 KB)
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ 4(1)(A)(173 KB) 4(1)(B)(173 KB)
ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ 4(1)(A)(127KB) 4(1)(B)(101KB)
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 4(1)(A)(363 KB ) 4(1)(B)(149 KB)
ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ 4(1)(A)(121 KB) 4(1)(B)(279 KB)
ಜಿಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 4(1)(A)(122 KB) 4(1)(B)(109 KB)
ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ 4(1)(A)(2MB) 4(1)(B)(6MB)
ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ 4(1)(A)(261 KB) 4(1)(B)(199 KB)
ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಗವಿಕಲರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 4(1)(A)(336 KB) 4(1)(B)(1 MB)
ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯಾ ಸಂಗ್ರಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ 4(1)(A)(100 KB) 4(1)(B)(109 KB)
ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ 4(1)(A)(134 KB) 4(1)(B)(134 KB)
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 4(1)(A)(5 MB) 4(1)(B)(236 KB)
ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ 4(1)(A)(172 KB) 4(1)(B)(172 KB)
ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಇಲಾಖೆ 4(1)(A)(28 KB) 4(1)(B)(388 KB)
ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ 4(1)(A)(1 MB) 4(1)(B)(156 KB)
ಆಹಾರ ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ 4(1)(A)(242 KB) 4(1)(B)(368 KB)
ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ 4(1)(A)(414 KB) 4(1)(B)(159 KB)
ಸಮಗ್ರ ಗಿರಿಜನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 4(1)(A)(2 MB) 4(1)(B)(169 KB)
ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ 4(1)(A)(933 KB) 4(1)(B)(134 KB)
ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ 4(1)(A)(106 KB) 4(1)(B)(72 KB)
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಛೇರಿ 4(1)(A)(188 KB) 4(1)(B)(74 KB)
ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು 4(1)(A)(685 KB) 4(1)(B)(128 KB)
ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ 4(1)(A)(42 KB) 4(1)(B)(74 KB)
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗ 4(1)(A)(90 KB) 4(1)(B)(118 KB)
ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿ(ಅಂತರ್ಜಲ) 4(1)(A)(138 KB) 4(1)(B)(76 KB)
ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 4(1)(A)(173 KB) 4(1)(B)(173 KB)
ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ 4(1)(A)(413 KB) 4(1)(B) (424 KB)
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ 4(1)(A)(516 KB) 4(1)(B)(1 MB)
ಇಲಾಖೆ / ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು 4(1)(ಎ) 4(1)(ಬಿ)
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗ 4(1)(A)(80 KB)
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
ಕಡೂರು
ಕೊಪ್ಪ 4(1)(A)(141 KB) 4(1)(B)(211 KB)
ಮೂಡಿಗೆರೆ 4(1)(A)(464 KB) 4(1)(B)(127 KB)
ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ
ಶೃಂಗೇರಿ 4(1)(A)(40 KB) 4(1)(B)(209 KB)
ತರಿಕೆರೆ
ಇಲಾಖೆ / ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು 4(1)(ಎ) 4(1)(ಬಿ)
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
ಕಡೂರು
ಕೊಪ್ಪ 4(1)(A)(98 KB) 4(1)(B)(202 KB)
ಮೂಡಿಗೆರೆ
ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ
ಶೃಂಗೇರಿ 4(1)(A)(69 KB) 4(1)(B)(205 KB)
ತರಿಕೆರೆ
ಇಲಾಖೆ / ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು 4(1)(ಎ) 4(1)(ಬಿ)

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗ 01-06-2022 ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ

 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ 4(1)(A) (3MB) 4(1)(B) (92KB)
ಕಡೂರು 2022-2023 4(1)(A) (838 KB) 2022-2023 4(1)(B) (838 KB)
ಕೊಪ್ಪ (ಶೃಂಗೇರಿ, ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ )
ಮೂಡಿಗೆರೆ
ತರಿಕೆರೆ
ಇಲಾಖೆ / ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು 4(1)(A) 4(1)(B)
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 4(1)(A)(94 KB) 4(1)(B)(432 KB)
ಡಿಡಿ ಕಚೇರಿ 4(1)(A)(384 KB) 4(1)(B)(801 KB)
SADH SS 4(1)(A)(43 KB) 4(1)(B)(435 KB)
ಕಡೂರು 4(1)(A)(104 KB) 4(1)(B)(456 KB)
ಕೊಪ್ಪ 4(1)(A)(242 KB) 4(1)(B)(2 MB)
ಮೂಡಿಗೆರೆ 4(1)(A)(63 KB) 4(1)(B)(420 KB)
ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ 4(1)(A)(97 KB) 4(1)(B)(2 MB)
ಶೃಂಗೇರಿ 4(1)(A)(119 KB) 4(1)(B)(216 KB)
ತರಿಕೆರೆ 4(1)(A)(86 KB) 4(1)(B)(135 KB)