ಮುಚ್ಚಿ

ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು

ಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿವರಗಳು

ಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ 

ಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸಂಸತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು
ಕ್ರ. ಸಂ. ಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು ಸಂಸತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು
1 ಉಡುಪಿ-ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ
ಉಡುಪಿ-ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಕೆಳಗಿನ ಎಂಟು ವಿಧಾನ ಸಭಾ (ಶಾಸನ ಸಭೆ) ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಕಾಪು

ಕಾರ್ಕಳ

ಕುಂದಾಪುರ

ಮೂಡಿಗೆರೆ (ಎಸ್ಸಿ)

ಶೃಂಗೇರಿ

ತರೀಕೆರೆ

ಉಡುಪಿ

ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ  ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು
123 ಶೃಂಗೇರಿ ಶ್ರೀ. ಟಿ ಡಿ ರಾಜೇಗೌಡ
124 ಮೂಡಿಗೆರೆ ಶ್ರೀ. ಎಂ ಪಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
125 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು  ಶ್ರೀ. ಸಿ ಟಿ ರವಿ
126 ತರೀಕೆರೆ ಶ್ರೀ. ಡಿ ಸುರೇಶ್
127 ಕಡೂರು ಶ್ರೀ. ಬೆಳ್ಳಿಪ್ರಕಾಶ್