ದಾಖಲೆಗಳು

ದಾಖಲೆಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ / ಲಿಂಕ್
08/02/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(379 KB)
ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ (ಕನ್ನಡ) 21/05/2005 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(745 KB)
ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ(ಕನ್ನಡ) 21/05/2005 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(5 MB)
ಜಿಲ್ಲಾಗಣತಿ ಕೈಪಿಡಿ-ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 16/06/2014 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(4 MB)
ಜಮೀನು ಸ್ವಾಧೀನ ಬಗ್ಗೆ 26/07/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(9 MB)
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಕೋಪ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯೋಜನೆ 31/01/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(5 MB)
ಪಂಚತಂತ್ರ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಂಚತಂತ್ರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ವರದಿ
ನಾಗರೀಕ ಸನ್ನದು 16/04/2017 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(677 KB)