ಮುಚ್ಚಿ

ಪ್ರಸಿದ್ದರ ಸೂಚಿ

ವಿಭಾಗವಾರು ಯಾರು ಯಾರೆಂದು ಶೋಧಿಸಿ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್
ಎಂ.ಕೆ. ಶ್ರೀರಂಗಯ್ಯ ಭಾ.ಆ.ಸೇ.ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ / ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್deo[dot]cmagalur[at]gmail[dot]comಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಿನ್ - 577101. ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ.+919449030402
ಶ್ರೀಮತಿ. ಎಮ್. ಎಲ್. ವೈಶಾಲಿ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ (ಎಡಿಸಿ)deo[dot]cmagalur[at]gmail[dot]comಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಿನ್ - 577101. ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ.+91944975906908626231499
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್
ಶ್ರೀಮತಿ. ಸಿ ಸತ್ಯಾಭಾಮಾ ಭಾ.ಆ.ಸೇ.ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿceo_zp_chk[at]nic[dot]inಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಕೆ ಎಂ. ರಸ್ತೆ, ಜ್ಯೋತಿ ನಗರ (ಪೋಸ್ಟ್) ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಿನ್ - 577101. ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ದೂರವಾಣಿ: 08262-220140+91948086000008262-220094
ರಾಜ್‍ಗೋಪಾಲ್ ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ )ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ ) , ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಕೆ ಎಂ. ರಸ್ತೆ, ಜ್ಯೋತಿ ನಗರ (ಪೋಸ್ಟ್) ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಿನ್ - 577101. ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ದೂರವಾಣಿ: 08262-220140+91948086000108262-220094
ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಚೇರಿ
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್
ಅಣ್ಣಾಮಲೈ .ಕೆ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿspckm[dot]ksp[at]gov[dot]inಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, SH 57, ವಿಜಯ ನಗರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು - 577101 ದೂರವಾಣಿ 08262 230403 ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ