ಮುಚ್ಚಿ

ಚುನಾವಣೆ

 ಪದವೀಧರರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

 

 

ಜಿಸಿಟಿಸಿ

 

 

ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
1                                                           123-ಶೃಂಗೇರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
2                                                            124-ಮೂಡಿಗೆರೆ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
3                                                           125-ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
4                                                           126-ತರೀಕೆರೆ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
5                                                           127-ಕಡೂರು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 

ಚುನಾವಣಾ ತರಬೇತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ PDF ಲಿಂಕ್
1

 ತಂಡಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ (MCC,FST, SST,MCMC)

ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

2

 ತಂಡಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ (VST,VVT,AEO)

ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

3

ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾದರಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

4

ಚುನಾವಣಾ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚದ ನಿಗಾ

ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

5

ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

6

ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ 

ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

7

EVM ಮತ್ತು VVPAT ಕಮೀಷನಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು 

ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

8

PRO, APRO ಮತ್ತು PO ರವರಿಗೆ EVM VVPAT ತರಬೇತಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

9

PRO, APRO ಮತ್ತು  PO ರವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

10

ALMT ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

11

ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಾಡಲೇಬಾರದು

ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

12

ಅಂಚೆ ಮತಪತ್ರ ತರಬೇತಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

13

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರ(Micro Observer) ತರಬೇತಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

14

ಮತ ಎಣಿಕೆ – ಫಾರ್ಮ್ 17 

ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

15

ಡಿ-ಮಸ್ಟರಿಂಗ್ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ 

ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

16

ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 

ಚುನಾವಣಾ ಐಟಿ ತರಬೇತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ PDF ಲಿಂಕ್
1 ಸಿವಿಜಿಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
2 ಎನ್ಕೋರ್ ಪಿಸಿ ಚುನಾವಣೆ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
3 ಇ.ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 

 

ಎಲೆಕ್ಟ್ ಒನ್  

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ PDF ಲಿಂಕ್
1 ಗೈರುಹಾಜರಾದ ಮತದಾರರಿಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
2 ವಿಓಈಡಿ ಮತದಾರರಿಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ