ಮುಚ್ಚಿ

ಚುನಾವಣೆ

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಚುನಾವಣಾ ವೆಚ್ಚ

ಚುನಾವಣಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ 

 

 

ಚುನಾವಣಾ ತರಬೇತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ PDF ಲಿಂಕ್
1

ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ (MCC,FST, SST, VST,VVT,MCMC)

ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

2

ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾದರಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

3

ಚುನಾವಣಾ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚದ ನಿಗಾ

ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

4

ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

5

ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ 

ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

6

EVM ಮತ್ತು VVPAT ಕಮೀಷನಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು 

ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

7

PRO, APRO ಮತ್ತು  PO ರವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

8

ALMT ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

9

ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಾಡಲೇಬಾರದು

ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

10

ಅಂಚೆ ಮತಪತ್ರ ತರಬೇತಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

11

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರ(Micro Observer) ತರಬೇತಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

12

ಮತ ಎಣಿಕೆ – ಫಾರ್ಮ್ 17 

ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

13

ಡಿ-ಮಸ್ಟರಿಂಗ್ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ 

ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್
1

ಚುನಾವಣಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ 

ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್
1

ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ನಮೂನೆ 12D ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ನಮೂನೆ 9  ಅರ್ಜಿ 
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ   ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು ನಮೂನೆ 9  ಅರ್ಜಿ ಲಿಂಕ್
123 ಶೃಂಗೇರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
124 ಮೂಡಿಗೆರೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
125 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು  ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
126 ತರೀಕೆರೆ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
127 ಕಡೂರು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್
1

ಭಾರತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಹಾಡು “ನಾನು ಭಾರತೀಯ – ನಾನು ಭಾರತದ ಮತದಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

2

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನದ ಸಂದೇಶ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ರವರಿಂದ (ಆಂಗ್ಲ ವೀಡಿಯೊ)

ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

3

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನದ ಸಂದೇಶ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ರವರಿಂದ (ಹಿಂದಿ ವೀಡಿಯೊ)

ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 

2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ಸಿ.ಇ.ಒ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿನ 2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು

ಸಿ.ಇ.ಒ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿನ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ