ಮುಚ್ಚಿ

ಕೋಶ

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಚೇರಿ

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಹಕೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಮಚೀಂದ್ರ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿspckm[dot]ksp[at]gov[dot]inಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, SH 57, ವಿಜಯ ನಗರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು - 577101 ದೂರವಾಣಿ 08262 230403 ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ