ಮುಚ್ಚಿ

ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಮತ್ತು ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಗಳು

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಸಂಕೇತಗಳು
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕಡೂರು ಕೊಪ್ಪ ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಶೃಂಗೇರಿ ತರೀಕೆರೆ
08262 08267 08265 08266 08263 08265 08261
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಿನ್ ಸಂಕೇತಗಳು
ಹೆಸರು ಪಿನ್
ಅಡ್ಡಗದ್ದೆ 577177 
ಅಗ್ರಹಾರ ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ 577134 
ಅಲಗೇಶ್ವರ 577148 
ಅಣೂರು 577170 
ಆವತಿ (ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ) 577149 
ಬಿ ಆರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 577115 
ಬಾಲಗಡಿ 577126 
ಬಾಳೆಹೊಳೆ 577179 
ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು 577112 
ಬಣಕಲ್ 577113 
ಬಸರಿಕಟ್ಟೆ 577114 
ಬಾಸೂರು 577165 
ಭದ್ರ ರೆಸೆರ್ವಿವ್ರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 577115 
ಭಂಡಿಗೋಡಿ 577150 
ಬೀರೂರು 577116 
ಬೀರೂರು ಟೌನ್ 577116 
ಬಿಸಲಾರೆ 577172 
ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ 577145 
ಸಿ ಆರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ 577117 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬಜಾರ್ 577101 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಫೋರ್ಟ್ 577101 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ 577101 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ 577101 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 577101 
ಚಿಲಕುಂದಿ 577113 
ದೇವಾಲದಕೆರೆ 577147 
ದೇವನೂರು (ಕಡೂರು ) 577175 
ದುರ್ಗದಬೆಟ್ಟ 577118 
ಗೋಣಿಬೀಡು 577151 
ಗುಡ್ಡೇತೋಟ 577152 
ಗುಲ್ಲಾನಪೇಟೆ 577178 
ಹಂಬಲು 577119 
ಹಂತುರು 577173 
ಹರಿಹರಪುರ 577120 
ಹಿರೇಬೈಲ್ 577121 
ಹೊಸಕೊಪ್ಪ 577153 
ಜನ್ನಾಪುರ 577154 
ಜಾವಳಿ 577122 
ಜಯಪುರ 577123 
ಜ್ಯೋತಿನಗರ 577102 
ಕೆ ಬಿ ಹಾಳ್ 577164 
ಕೆ ಬಿದ್ರೆ 577155 
ಕಡೂರು 577548 
ಕಡೂರು ರೈಲ್ವೆಸ್ಟೇಷನ್ 577548 
ಕಡೂರು ಟೌನ್ 577548 
ಕೈಮರ 577156 
ಕಳಸ 577124 
ಕಂಮರಡಿ 577125 
ಕೆಮ್ಮಣ್ಣುಗುಂಡಿ 577141 
ಕೊಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಓ 577126 
ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ 577171 
ಕುಡಲೂರು (ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ) 577157 
ಕುದ್ರೆಗುಂಡಿ 577127 
ಕುದ್ರೆಮುಖ 577127 
ಕೂಡುವಲ್ಲಿ 577158 
ಕುರುಬರಬೂದಿಹಾಳ್ 577164 
ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ 577128 
ಲೋಕನಾಥಪುರ 577159 
ಮಾಗುಂಡಿ 577160 
ಮಲ್ಲಂದೂರ್ 577130 
ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ 577131 
ಮೇಲ್ಪಾಲ್ 577161 
ಮೂಡಿಗೆರೆ 577132 
ಮೂಗ್ತಿಹಳ್ಳಿ 577133 
ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ 577134 
ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ 573132 
ಪಿಲೇನಹಳ್ಳಿ 577167 
ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ 577144 
ಸಕ್ರೆಪಟ್ಟಣ 577135 
ಸಂಪಿಗೆ ಖಾನ್ 577169 
ಸಂಗಮೇಶ್ವರಪೇಟ್ 577136 
ಸಂತವೇರಿ 577137 
ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ (ಸಿ. ಹೆ. ಎಂ) 577162 
ಸಿಂಗಟಗೆರೆ 577138 
ಸೊಲ್ಲಾಪುರ 577550 
ಶೃಂಗೇರಿ (ಕೋಡೂರು) 577139 
ತರೀಕೆರೆ 577228 
ತೊಗರಿಹಂಕಲ್ 577163 
ಉದ್ದೆಬಾರನಹಳ್ಳಿ 577168 
ವಸ್ತಾರೆ 577174 
ವೈ ಏನ್ ಕೊಸಕೊಟೆ 572141 
ಯಗಟಿ 577140