ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ ಹಕಯ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಮಚಿಂದ್ರಾ, ಐ.ಪಿ.ಎಸ್

ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, SH 57, ವಿಜಯ ನಗರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು - 577101 ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ

ಇಮೇಲ್ : spckm[dot]ksp[at]gov[dot]in
ಪದನಾಮ : ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ
ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ : http://ckmpolice.in/
ದೂರವಾಣಿ : 08262230403