ಮುಚ್ಚಿ

ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಇ-ಟೆಂಡರ್

ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಇ-ಟೆಂಡರ್
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಫೈಲ್
ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಇ-ಟೆಂಡರ್

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಓವರ್ ದ ಕೌಂಟರ್ ವಿತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬವಾರು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಮರು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಇ-ಟೆಂಡರ್  ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದು, ಈ ಕೂಡ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

12/08/2016 12/08/2016 ನೋಟ (363 KB)