ಮುಚ್ಚಿ

ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಬೇರ್ ಪೂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಷೀಯನ್ (ಬಿ ಎಫ್ ಟಿ) ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ : 19/03/2021

ಆರಂಭ: 15/03/2021                                                                     ಮುಕ್ತಾಯ: 26/03/2021

 

BFT Application Form Download Here