ಮುಚ್ಚಿ

ಹಕೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಮಚೀಂದ್ರ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್

ಇಮೇಲ್ : spckm[dot]ksp[at]gov[dot]in
ಪದನಾಮ : ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ