ಮುಚ್ಚಿ

12-ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚುನಾವಣೆಗಳು 2021

ದಿನಾಂಕವಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿವರ

ಎ ವಿ ಗಾಯತ್ರಿ

ಕೆ ಎನ್ ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ

ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಾಮಪತ್ರ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಾಮಪತ್ರ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಾಮಪತ್ರ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

MLC Election Schedule 2021
12-ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚುನಾವಣೆಗಳು 2021ರ ಮತದಾರರ ಕರಡು ಪ್ರತಿ
ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಸರು ಮತದಾರರ ಕರಡು ಪ್ರತಿ ವಿವರಗಳು

ಪುರಸಭೆ / ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ  ಮತದಾರರ ಕರಡು ಪ್ರತಿ ವಿವರಗಳು

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು  ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ pdf (2 MB)  
ಮೂಡಿಗೆರೆ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ pdf (1 MB) ಮೂಡಿಗೆರೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ pdf (677 KB)
ಕಡೂರು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ pdf (2MB)

ಕಡೂರು ಪುರಸಭೆ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ pdf (1 MB)

ಬೀರೂರು ಪುರಸಭೆ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ pdf (535 KB)

ಕೊಪ್ಪ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ pdf (1 MB) ಕೊಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ pdf (691 KB)
ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ pdf (703 KB) ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ pdf (506 KB)
ತರೀಕೆರೆ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ pdf(1MB) ತರೀಕೆರೆ ಪುರಸಭೆ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ pdf (512 KB)
ಶೃಂಗೇರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ pdf (954 KB) ಶೃಂಗೇರಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ pdf (631 KB)
ಅಜ್ಜಂಪುರ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ pdf (1MB)  
ಈ ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ
web counter
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ .