ಮುಚ್ಚಿ

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 1:10 ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ (ವರ್ಗವಾರು)

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ : 06/09/2018

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ 2018

1:10 ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ (ವರ್ಗವಾರು)
ವರ್ಗವಾರು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್
ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ (GM) LATEST NEW GIF  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 1:10 ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ (GM) ಪಟ್ಟಿ (KB)
2 ಎ LATEST NEW GIF  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 1:10 2A ಪಟ್ಟಿ (2 MB)
2 ಬಿ LATEST NEW GIF  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 1:10 2B ಪಟ್ಟಿ (762 KB)
3 ಎ LATEST NEW GIF  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 1:10 3A ಪಟ್ಟಿ (820 KB)
3 ಬಿ LATEST NEW GIF  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 1:10 3B ಪಟ್ಟಿ (790 KB)
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (SC) LATEST NEW GIF  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 1:10 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (SC) ಪಟ್ಟಿ (2 MB)
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳು (ST) LATEST NEW GIF  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 1:10 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳು (ST) ಪಟ್ಟಿ (415 KB)
ವರ್ಗ -1 (CAT-1) LATEST NEW GIF  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 1:10 ವರ್ಗ-1 (CAT-1) ಪಟ್ಟಿ (755 KB)

 

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರ ಅಧಿಸೂಚನೆ-2018 (408 KB) ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
ದೂರವಾಣಿ : 08262-235262
E-mail: deo.cmagalur[at]gmail.com
ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಮುಗಿದಿದೆ (29-08-2018)