ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತುಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಸಂಬಂಧಸಿದ ಸಮಗ್ರ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆಯ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಸಿ

ICDS Project/Taluk
Name of the Officer
Mobile Number
ದೂರವಾಣಿ/Office Contact
E-mail

Chikkamagaluru

 

9448964337

08262-235793

ckmcdpo@gmail.com

Kadur

 

 

9449414770

 

08267-221336

 

cdpokadur@gmail.com

Koppa  

 

9481151356

 

08265-221212

 

cdpokoppa8@gmail.com

Mudigere  

 

9480015631

 

08263-220608

 

cdpomud@gmail.com

NR Pura  

 

9449414770

 

08266-220005

 

cdponrpura@gmail.com

Sringeri  

 

9449304900

 

08265-250342

 

cdposringeri@gmail.com

Tarikere  

 

9845844323

 

08261-222740

 

cdpotharikere@gmail.com

 

ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 31-08-2018 / Last date to apply online is 31-08-2018.