zs ƮUAz PrAiĪ g AgĪ PlAU (Pq)
Distribution of Households by source of Drinking water -2011 census
P. ASSl.No vPU Taluks Pg,PƼ,Aq U PĪU Evg
Tank, Pond River, Spring Any other
Lake(%) Canal(%) (%) (%)
1 2 320 321 322 323
1 Ԗ֤ Chikmagalur Ѥ Цʹ þ Taluk Wise Information not available
2 Ю֤ Kadur
3 ֻ Koppa
4 ֯٤ Mudigere
5 ..Ԥ N.R.pura
6 ؁ӧ Shringeri
7 Чӑ٤ Tarikere
Total 1.3 1.8 1.6 0.7
32