12.5 ЁФ Ai
Minorities Student Hostels As on 31.3.2014
Sl.No. Taluk Pj nP Avg/Government Post-Matric
Pg/ Boys QAig/ Girls Ml /Total
AS zsyU AS zsyU AS zsyU
Nos Students Nos Students Nos Students
1 2 809 810 811 812 813 814
1 Ԗ֤ Chikmagalur 0 0 1 75 1 75
2 Ю֤ Kadur 0 0 1 50 1 50
3 ֻ koppa 0 0 0 0 0 0
4 ֯٤ Mudigere 0 0 0 0 0 0
4 ..Ԥ -N.R.Pura 0 0 0 0 0 0
5 ؁ӧ Sringeri 0 0 0 0 0 0
6 Чӑ٤ Tarikere 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 2 125 2 125
:- ЁФ є, Ԗ֤
123