12.3 AzĽz Uzg Ai / Backward Class Student Hostels As on 31.3.2014
Sl.No. Taluk Pj nP Avg Government Post-Matric
Pg Boys QAig Girls Ml Total
AS zsyU AS zsyU AS zsyU
Nos Students Nos Students Nos Students
1 2 781 782 783 784 785 786
1 Ԗ֤ Chikmagalur 4 400 8 800 12 1200
2 Ю֤ Kadur 6 775 6 500 12 1275
3 ֻ koppa 0 0 1 150 1 150
4 ֯٤ Mudigere 0 0 1 110 1 110
4 ..Ԥ N.R.Pura 0 0 2 250 2 250
5 ؁ӧ Sringeri 0 0 2 200 2 200
6 Чӑ٤ Tarikere 0 0 1 150 1 150
Total 10 1175 21 2160 31 3335
:- ́Ϸ Ж є, Ԗ֤
118