ڷ ٖ Veternary Institutions as on 31-03-2012
Sl.No. vPU Taluks Hospitals г
ÁԖ Dispe
nsaries
ԑ
ڷ Ӂ Primary Veternary Centres
Ёѧ ÁԖ Mobile Dispensaries سБ оѤб Ӂ Artificial Insemination Centres Ф Others Total
1 2 921 922 923 924 925 926 927
1 Ԗ֤ Chikmagalur                
2 Ю֤ Kadur                
3 ֻ Koppa                
4 ֯٤ Mudigere                
5 ..Ԥ N.R.pura                
6 ؁ӧ Shringeri              
7 Чӑ٤ Tarikere              
ֳ              
105
: кБФ , ڷ є.