Pt
EDUCATION (AS Nos.)
. Ё. SL. No. Ԗ Taluks z ƪ PdU /Pre-University Colleges Year -2010-11
PdU AS No. of Lecturers (2010-11) GPg AS No.Of Students in PU colleges(1&2nd Year) z ƪ PdU zyU AS (1 v 2 )
Pj/Government SV/Private Total Ml
Aided / Czv Unaided/ Czgv
ԤФ فԤ ԮԖФ ԮЗԤ ԮԖФ ԮЗԤ ԮԖФ ԮЗԤ
Men Women Boys Girls Boys Girls Boys Girls
1 2 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272
1 Ԗ֤ Chikmagalur 23 177 73 1369 1528 262 1169 757 370 5455
2 Ю֤ Kadur 20 230 31 1645 1990 569 514 157 91 4779
3 ֻ Koppa 4 25 12 381 509 127 170 82 99 1368
4 ֯٤ Mudigere 9 41 24 672 811 - - 198 163 1883
5 ..Ԥ N.R.pura 6 35 12 289 435 97 123 59 57 1060
6 ؁ӧ Shringeri 5 20 9 203 329 275 250 48 30 1135
7 Чӑ٤ Tarikere 9 64 13 787 1241 196 173 35 57 2637
Total 76 592 174 5346 6843 1526 2399 1336 867 18317
139
֛й: Á 1264 - 1271 Цʹ ӑس ї ԑ Яˤո.